Opis » Nowości i zmiany w programie

Zapoznaj się z możliwościami programu
oraz jego funkcjonalnością.

Nowości i zmiany w programie

wersja 1.1
  • Dostosowanie programu do współpracy z serwerem baz danych PostgreSQL w wersji 8 dla Windows/Unix (wybór steronwika bazy podczas instalacji programu)
  • Rozróżnienie instalacji programu i stacji roboczej
  • Zmiana skrótu klawiszowego otwierającego kartotekę dokumentów (F6) i okno terminów (F7)
  • Dodanie skrótu klawiszowego F5 dla odświerzania listy pojazdów i kierowców w oknie terminów, klawisz ESC powoduje zamknięcie okna
  • Dodanie opcji wyszukiwania kart drogowych wybranego pojazdu z kartoteki pojazdów
  • Za import kontrahentów z programów zewnętrznych odpowiedzialny jest moduł integracji
  • Drobne zmianych struktury bazy danych (dodano moduł konwersji bazy)
  • Drobne poprawki