Pomoc » Opis instalacji programu

Szukaj pomocy i rozwiąż problemy.
Program pracuje w oparciu o jeden z dwóch serwerów baz danych:
 • Microsoft SQL Server w wersji 8.0 w systemie Windows
 • PostgreSQL w wersji 8 zarówno dla systemu Windows jak i Unix (podczas instalacji należy pamiętać o dołączeniu/skompilowaniu modułu user_locks)
Jeśli żaden z powyższych serwerów baz danych nie jest zainstalowany należy zacząć od instalacji jednego z nich.

Aby zainstalować program Sigma-S Transport należy pobrać plik instalatora z działu pobierz. Po pobraniu pliku należy go uruchomić z prawami administratora systemu.
 1. Ekran powitalny

  ekran powitalny Ekran powitalny zawiera informacje o instalowanym programie. Aby przejść dalej należy nacisnąć przycisk Dalej
 2. Umowa licencyjna

  umowa licencyjna Aby przejść dalej należy zapoznać się warunkami licencji i zgodzić się z nimi poprzez naciśnięcie przycisku Zgadzam się. Aby cofnąć się do ekranu powitalnego należy nacisnąć przycisk Wstecz.
 3. Typ instalacji

  typ instalacji Program może zostać zainstalowany w 2 trybach. Instalację programu należy wybrać jeśli instalujesz wersję jednostanowiskową na pojedynczym komputerze albo wersję sieciową na serwerze lub komputerze udostępniającym dane innym użytkownikom. Instalację stacji roboczej należy wybrać jeśli instalujesz stację roboczą, która uruchamia program oraz pobiera dane z serwera lub innego komputera udostępniającego dane. Wymagana jest wcześniejsza instalacja programu na serwerze lub komputerze udostępniającym dane. Aby przejść dalej należy wybrać jeden z typów instalacji i nacisnąć przycisk Dalej. Aby cofnąć się do warunków licencji należy nacisnąć przycisk Wstecz.
 4. Sterownik bazy danych

  sterownik bazy danych Jeśli w poprzednim punkcie wybrano instalację programu należy dokonać wyboru sterownika za pomocą którego program będzie łączył się z bazą danych. Dostępne są 2 sterowniki: Microsoft SQL Server w wersji 2000 dla Windows oraz PostgreSQL w wersji 8 dla Windows/Unix. Aby przejść dalej należy wybrać odpowiedni sterownik i nacisnąć przycisk Dalej. Aby cofnąć się do ekranu powitalnego należy nacisnąć przycisk Wstecz.
 5. Wybór lokalizacji

  wybór lokalizacji Jeśli w punkcie 3 wybrano instalację programu należy dokonać wyboru lokalizacji dla instalowanego programu. Jeśli w punkcie 3 wybrano natomiast instalację stacji roboczej należy wskazać lokalizację zainstalowanego programu. Domyślną lokalizację można zmienić poprzez naciśnięcie przycisku Przeglądaj i wskazanie nowej lokalizacji. Po naciśnięciu przycisku Instaluj do wskazanego folderu zostaną skopiowanie pliki programu (w przypadku instalacji programu) lub tylko pliki wymagane na stacji roboczej (dla instalacji stacji roboczej). Aby cofnąć się do wybory sterownika bazy danych/typu instalacji należy nacisnąć przycisk Wstecz.
 6. Zakończenie

  zakończenie Jeśli pojawi się ten ekrany znaczy to, że program / stacja robocza została zainstalowana pomyślnie. Jeśli opcja Uruchom program Sigma-S Transport zostanie zaznaczona po zamknięciu instalatora automatycznie zostanie uruchomiony zainstalowany program. Jeśli natomiast opcja Zobacz opis uruchomienia programu będzie zaznaczona po zamknięciu instalatora zostanie otwarty dokument z opisem uruchomienia. Kliknięcie na link Odwiedź stronę domową programu spowoduje otwarcie przeglądarki i załadowanie strony internetowej programu. Naciśnięcie przycisku Zakończ spowoduje zakończenie pracy instalatora i zamknięcie okna.